Rok 2013

BOF-II-3710-59/13

2013-11-15

Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych.

więcej

BOF-II-3710-54/13

2013-11-07

Świadczenie usług monitoringu mediów: prasy lokalnej i ogólnopolskiej oraz audycji radiowych i telewizyjnych w okresie 12 miesięcy.

więcej

BOF-II-3710-67/13

2013-11-02

Zakup infrastruktury techniczno-systemowej ośrodków przetwarzania danych w którego skład wchodzi zakup, dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie wraz z wdrożeniem do eksploatacji sprzętu komputerowego i sieciowego, oprogramowania systemowego, narzędziowego,...

więcej

BOF-II-3710-38/13

2013-10-25

Opracowanie i wdrożenie koncepcji świadczenia usług przez "Centrum Kompetencyjne dla obsługi, szkoleń, rozwoju i utrzymania centralnych systemów informatycznych sądownictwa powszechnego" oraz dostawa, konfiguracja i wdrożenie wspierających narzędzi informatycznych.

więcej

BOF-II-3710-53/13

2013-10-23

Usługa wykonywania przeglądów i konserwacji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w budynkach Ministerstwa Sprawiedliwości położonych przy Al. Ujazdowskich 11, ul. Chopina 1 i ul. Zwycięzców 34 w Warszawie.

więcej
1  ...  1 2 3 4 5 6  ...  12