Rok 2013

BOF-II-3710-25/13

2013-05-24

Usługi hotelarskie oraz restauracyjne w związku z organizacją trzydniowej konferencji dla audytorów wewnętrznych wymiaru sprawiedliwości oraz pracowników Wydziału Kontroli Biura Ministra Ministerstwa Sprawiedliwości.

więcej

BOF-II-3710-30/13

2013-05-22

Przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – tj. elementów dokumentacji przetargowej w szczególności elementów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz sporządzeniem projektu umowy dla: zadania nr 1 - Organizacja...

więcej

BOF-II-3710-10/13

2013-05-15

Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych będących w trwałym zarządzie Ministerstwa Sprawiedliwości, położonych przy Al. Ujazdowskich 11, Al. Ujazdowskich 19, Al. Róż 2, ul. Chopina 1 i ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.

więcej

BOF-II-3710-18/13

2013-05-15

Zorganizowanie i przeprowadzenie 11 szkoleń dla sędziów, prokuratorów, kuratorów zawodowych, policjantów, pracowników socjalnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych, mających na celu podnoszenie kwalifikacji tych grup zawodowych i jakości pomocy świadczonej ofiarom...

więcej

BOF-II-3710-12/13

2013-04-26

Zakup dwóch serwerów dla Krajowego Rejestru Karnego.

więcej
1  ...  5 6 7 8 9 10 11 12  ...  12