Rok 2008

BDG-III-3820-04/08

2010-10-08

Zakup usługi transmisji danych na potrzeby obsługi ogólnopolskich i lokalnych systemów informatycznych, zapewnienia użytkownikom dostępu do centralnych i lokalnych baz danych, świadczenie usług audio i video dla jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości oraz obsługi centralnych rejestrów sądowych: Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Rejestr Zastawów (RZ), Nowa Księga Wieczysta (NKW) i innych resortowych systemów informatycznych drogą elektroniczną.

 

 

Część I zamówienia
Zakup usług transmisji danych na potrzeby obsługi systemów informatycznych, zapewnienia dostępu do centralnych i lokalnych baz danych oraz świadczenie usług video dla jednostek Prokuratur i Sądów Apelacyjnych, w tym obsługę systemów Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Systemu Informatycznego Schengen dla Sądów – SIS-SAD i innych wskazanych jednostek (Użytkowników) Ministerstwa Sprawiedliwości. Wykaz jednostek organizacyjnych wraz z adresami oraz wymaganą przepustowością łączy dostępowych, wymagania na adresację sieci oraz wymagania techniczne urządzenia bezpieczeństwa zamieszczono w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cz. I do IPU (Istotnych Postanowień Umowy).

 

 

Część II zamówienia
Zakup usług transmisji danych dla obsługi teletransmisyjnej centralnych rejestrów sądowych: Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Rejestr Zastawów (RZ), Nowa Księga Wieczysta (NKW), jednostek Biura do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego (BMSiG), realizowanej w oparciu o łącza transmisji danych i zestawione kanały VPN, realizowane jako połączenia „punkt- punkt” w sieci transmisyjnej Wykonawcy, pomiędzy centralnymi węzłami teletransmisyjnymi Zamawiającego (POPD, ZOPD) a jednostkami organizacyjnymi resortu obsługującymi ogólnopolskie rejestry sądowe. Wykaz jednostek organizacyjnych wraz z adresami oraz wymaganą przepustowością łączy dostępowych, zamieszczono w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4 cz. II do IPU (Istotnych Postanowień Umowy).

 

 

Część III zamówienia
Zakup usług transmisji danych na potrzeby obsługi teletransmisyjnej jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (SW), w celu zapewnienia dostępu do centralnych baz danych w oparciu o udostępnione łącza dostępowe do sieci transmisji danych Wykonawcy zapewniającej połączenie do Ośrodka Przetwarzania Danych Służby Więziennej (OPD SW) i połączenia „każdy z każdym” wszystkich jednostek Służby Więziennej oraz zapewnienia centralnego dostępu jednostek organizacyjnych SW do sieci Internet. Wykaz jednostek organizacyjnych wraz z adresami oraz wymaganą przepustowością łączy dostępowych, wymaganiami technicznymi urządzenia bezpieczeństwa zamieszczono w załącznikach nr: 1 i 2 cz. III do IPU (Istotnych Postanowień Umowy).

 

 

Część II zamówienia
Zakup usług transmisji danych dla obsługi teletransmisyjnej centralnych rejestrów sądowych: Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Rejestr Zastawów (RZ), Nowa Księga Wieczysta (NKW), jednostek Biura do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego (BMSiG), realizowanej w oparciu o łącza transmisji danych i zestawione kanały VPN, realizowane jako połączenia „punkt - punkt” w sieci transmisyjnej Wykonawcy, pomiędzy centralnymi węzłami teletransmisyjnymi Zamawiającego (POPD, ZOPD) a jednostkami organizacyjnymi resortu obsługującymi ogólnopolskie rejestry sądowe. Wykaz jednostek organizacyjnych wraz z adresami oraz wymaganą przepustowością łączy dostępowych, zamieszczono w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4 cz. II do IPU (Istotnych Postanowień Umowy).

 

 

Część III zamówienia
Zakup usług transmisji danych na potrzeby obsługi teletransmisyjnej jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (SW), w celu zapewnienia dostępu do centralnych baz danych w oparciu o udostępnione łącza dostępowe do sieci transmisji danych Wykonawcy zapewniającej połączenie do Ośrodka Przetwarzania Danych Służby Więziennej (OPD SW) i połączenia „każdy z każdym” wszystkich jednostek Służby Więziennej oraz zapewnienia centralnego dostępu jednostek organizacyjnych SW do sieci Internet. Wykaz jednostek organizacyjnych wraz z adresami oraz wymaganą przepustowością łączy dostępowych, wymaganiami technicznymi urządzenia bezpieczeństwa zamieszczono w załącznikach nr: 1 i 2 cz. III do IPU (Istotnych Postanowień Umowy).

 

powrót do listy aktualności

O dokumencie