Rok 2008

BDG-III-3820-06/08

2010-10-08

Usługa konserwacji systemów.

więcej

BDG-III-3820-01/08

2010-10-08

Dostawa sprzętu komputerowego.

więcej

BDG-III-3820-03/08

2010-10-08

Wykonanie serwisu aplikacji użytkowych systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego.

więcej

BDG-III-3820-2/08

2010-10-08

Zakup i dostawa licencji oprogramowania Magic v9.4 oraz zakup usługi „maintenance” dla określonych przez Zamawiającego licencji.

więcej
1  ...  1 2 3 4 5