Rok 2008

BDG-III-3824-3/08

2010-10-08

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania o cenę na "Wykonywanie automatycznych pieczątek kauczukowych metodą laserową".

więcej

BDG-III-3824-05/08

2010-10-08

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania o cenę na "Wdrożenie systemu wewnętrznej Infrastruktury Klucza Publicznego".

więcej

BDG-III-3820-12/08

2010-10-08

Dostawa 2 sztuk serwerów i 1 sztuki macierzy dyskowej.

więcej

BDG-III-3820-05/08

2010-10-08

Wykonanie modernizacji oprogramowania systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego.

więcej

BDG-III-3824-01/08

2010-10-08

Dostawa urządzeń i oprogramowania do rozbudowy macierzy dyskowej EMC Clariion CX3-40.

więcej
1  ...  1 2 3 4 5  ...  5