Rok 2012

BOF-II-3710-12/12

2012-11-14

Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek biurowych.

więcej

BOF-II-3710-15/12

2012-11-09

Dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego na potrzeby rozbudowy OPD MS dla 1 fazy wdrożenia systemu informatycznego rachunkowości i zarządzania kadrami w sądach powszechnych i Ministerstwie Sprawiedliwości (ZSRK).

więcej

BOF-II-3710-6/12

2012-11-08

Odbiór i wywóz nieczystości stałych z posesji Ministerstwa Sprawiedliwości mieszczących się na terenie Warszawy.

więcej

BOF-II-3710-21/12

2012-11-08

Usługi hotelarskie oraz restauracyjne w związku z organizacją trzydniowej konferencji dla audytorów wewnętrznych wymiaru sprawiedliwości oraz pracowników Wydziału Kontroli Biura Ministra Ministerstwa Sprawiedliwości.

więcej

BOF-II-3710-20/12

2012-10-26

Dostawa w roku 2013 prasy i czasopism fachowych dla potrzeb kierownictwa resortu i komórek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości.

więcej
1  ...  1 2 3 4 5 6  ...  8