Rok 2012

BDG-II-3710-17/12

2012-07-06

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów o masie powyżej 50 gram, świadczonych przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do...

więcej

BDG-II-3710-13/12

2012-06-28

Rozbudowa infrastruktury sprzętowo-programowej POPD i ZOPD na potrzeby projektu eMS

więcej

BDG-II-3710-12/12

2012-06-12

Wykonanie modułu wstępnej selekcji zapytań nadsyłanych do Krajowego Rejestru Karnego drogą elektroniczną, do współpracy systemów informatycznych Krajowego Rejestru Karnego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

więcej

BDG-II-3710-15/12

2012-06-04

Opracowanie fragmentów SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego realizującego e- usługi w zakresie ksiąg wieczystych wraz ze wsparciem eksperckim na etapie przygotowania, prowadzenia...

więcej

BDG-II-3710-11/12

2012-06-01

Zakup oprogramowania wspierającego planowanie rozwoju Ośrodków Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości (OPD MS) wraz z licencjami

więcej
1  ...  2 3 4 5 6 7 8  ...  8