Rok 2012

BOF-II-3710-17/12

2012-10-26

Utrzymanie i wsparcie techniczne dla programu finansowo-księgowego wraz z jego modyfikacją.

więcej

BOF-II-3710-18/12

2012-10-24

Rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury sprzętowo-programowej w postaci dostawy, instalacji i uruchomienia wyposażenia serwerowego dla dwóch Ośrodków Zarządzania Informacją (OZI), Centrali OZI, oddziałów OZI w ramach wdrażanego w Sądach Powszechnych Systemu...

więcej

BOF-II-3710-11/12

2012-10-18

Opracowanie graficzne, przygotowanie do druku, skład, łamanie, wydruk i dystrybucja 4 wydań Kwartalnika - "Na wokandzie".

więcej

BOF-II-3710-14/12

2012-10-17

Dostawa sprzętu i licencji na potrzeby rozbudowy OPD MS dla 1 fazy wdrożenia systemu informatycznego rachunkowości i zarządzania kadrami w sądach powszechnych i Ministerstwie Sprawiedliwości (ZSRK)

więcej

BOF–II–3710–4/12

2012-10-17

Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych wraz z praniem wykładzin w obiektach Ministerstwa Sprawiedliwości oraz wykonywanie usług sprzątania terenu zewnętrznego wokół budynków Ministerstwa Sprawiedliwości

więcej
1  ...  1 2 3 4 5 6 7  ...  8