Rok 2012

BDG-II-3710-27/12

2012-09-03

Dostawa, modyfikacja i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych

więcej

BDG-II-3710-28/12

2012-08-28

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów o masie powyżej 50 gram, świadczonych przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do...

więcej

BDG-II-3710-22/12

2012-08-16

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym środków transportu

więcej

BDG-II-3710-19/12

2012-07-25

Zakup usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości

więcej

BDG-II-3710-20/12

2012-07-25

Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla 498 osób przebywających w 17 zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich rozmieszczonych na terenie całego kraju, w wieku od 15 do 21 lat

więcej
1  ...  1 2 3 4 5 6 7 8  ...  8