Konwencja z Lugano

Nowa konwencja z Lugano

Stosownie do art. 69 ust. 4 nowa Konwencja o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisana w Lugano dnia 30 października 2007 r. wchodzi w życia dnia 1 stycznia 2010 r. z uwagi na złożenie dokumentów ratyfikacyjnych przez Wspólnotę Europejską w dniu 18 maja 2009 r., Norwegię w dniu 1 lipca 2009 r. oraz Danię w dniu 24 września 2009 r.

Obrót prawny na podstawie nowej Konwencji z Lugano odbywa się:
- od dnia 1 stycznia 2010 r. między Polską a Norwegią;
- od dnia 1 stycznia 2011 r. między Polską a Szwajcarią;
- od dnia 1 maja 2011 r. między Polską a Islandią.

 

Aktualne dane nt. stanu ratyfikacji dostępne są na stronach internetowych szwajcarskiego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Obrót prawny między Polską a pozostałymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej (za wyjątkiem Danii) odbywać się będzie nadal na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.

Obrót prawny między Polską a Danią odbywać się będzie nadal (od 1 lipca 2007 r.) na podstawie Umowy w sprawie jurysdykcji sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych.

Konwencja o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisana w Lugano dnia 30 października 2007 r.

Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. dotycząca zawarcia Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych'


Decyzja Rady z dnia 15 października 2007 r. dotycząca podpisania Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych

Sprawozdanie objaśniające Konwencję o jurysdykcji oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisaną w Lugano w dniu 30 października 2007 r.

O dokumencie

Inne dokumenty

Przystąpienie Polski do konwencji lugańskiej - Jan Ciszewski, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego
wersja angielska

Przystąpienie Polski do konwencji lugańskiej - Oświadczenie i zastrzeżenia
wersja angielska; 23kB
wersja francuska; 23kBDochodzenie roszczeń alimentacyjnych za granicą na podstawie konwencji lugańskiej i konwencji haskiej - Jan Ciszewski, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego
wersja angielskaDoręczenie dłużnikowi orzeczenia sądowego jako przesłanka stwierdzenia wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego na podstawie konwencji lugańskiej - Jan Ciszewski, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego (format Word 97, KB)

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego w konwencji lugańskiej - Jan Ciszewski, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego (format Word 97, KB)

 

O dokumencie