Prawo Unii Europejskiej

Lista aktów prawnych i dokumentów tworzących dorobek prawno-instytucjonalny Prawo Unii Europejskiej (acquis) w obszarze: Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne:

 

 

Oficjalne tłumaczenia aktów prawa Unii Europejskiej, po ostatecznej weryfikacji przez służby prawne Rady i Komisji Europejskiej, są udostępniane w bazie prawa Unii Europejskiej Eur-Lex, prowadzonej na stronach Unii Europejskiej. Polska wersja bazy Eur-Lex jest w trakcie rozbudowy i aktualnie nie zawiera wszystkich dokumentów przyjętych w obszarze "Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne". W celu udostępnienia możliwie największej liczby tłumaczeń z tego obszaru, Ministerstwo Sprawiedliwości publikuje w serwisie prawa Unii Europejskiej wszelkie dostępne tłumaczenia aktów w postaci roboczej, zweryfikowanej oraz opublikowanej w Dzienniku Ustaw RP. Teksty tłumaczeń opatrzone * pochodzą z opracowania Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości „Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie” pod redakcją prof. Eleonory Zielińskiej.
 

O dokumencie