Walka z terroryzmem

Akty prawne UE Tłumaczenie Uwagi
Konwencja o zapobieganiu przestępstwom i karaniu sprawców przestępstw przeciwko osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej, w tym przeciwko dyplomatom

Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, adopted by the General Assembly of the United Nations on 14 December 1973

Austria: 03/08/1977
Belgia: -
Dania: 01/07/1975
Finlandia: 31/10/1978
Francja: -
Grecja: 03/07/1984
Hiszpania: 08/08/1985
Holandia: 06/12/1988
Irlandia: -
Luksemburg: -
Niemcy: 25/01/1977
Portugalia: 11/09/1995
Szwecja: 01/07/1975
Wlk. Brytania: 02/05/1979
Włochy: 31/08/1985
14/12/1982

Dz.U.83.37.168
Międzynarodowa Konwencja przeciwko braniu zakładników

International Convention against the Taking of Hostages, adopted by the General Assembly of the United Nations on 17 December 1979

Austria: 22/08/1986
Belgia: 16/04/1999
Dania: 11/08/1987
Finlandia: 14/04/1983
Francja: 09/06/2000
Grecja: 18/06/1987
Hiszpania: 26/03/1984
Holandia: 06/12/1988
Irlandia: -
Luksemburg: 29/04/1991
Niemcy: 15/12/1980
Portugalia: 06/07/
Szwecja: 15/01/1981
Wielka Brytania: 22/12/1982
Włochy: 20/03/1986
25/05/1999

Dz.U.00.106.1123
Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu ataków terrerystycznych z użyciem bomb

International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, adopted by the General Assembly of the United Nations on 15 December 1997

Austria: 06/09/2000
Belgia: 12/01/1998 (data podpisania)
Dania: 31/08/2001
Finlandia: 23/01/1998 (data podpisania)
Francja: 19/08/1999
Grecja: 02/02/1998 (data podpisania)
Hiszpania: 30/04/1999
Holandia: 12/03/1999 (data podpisania)
Irlandia: 29/05/1998 (data podpisania)
Luksemburg: 06/02/1998 (data podpisania)
Niemcy: 26/01/1998 (data podpisania)
Portugalia: 30/12/1999 (data podpisania)
Szwecja: 06/09/2001
Wielka Brytania: 07/03/2001
Włochy: 04/03/1998 (data podpisania)
14/06/1999 (data podpisania)
Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu finansowania terroryzmu

International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, adopted by the General Assembly of the United Nations on 9 December 19991

Austria: 24/09/2001 (data podpisania)
Belgia: 27/09/2001 (data podpisania)
Dania: 25/09/2001 (data podpisania)
Finlandia: 10/01/2000 (data podpisania)
Francja: 10/01/2000 (data podpisania)
Grecja: 08/03/2000 (data podpisania)
Hiszpania: 08/01/2001 (data podpisania)
Holandia: 10/01/2000 (data podpisania)
Irlandia: 15/10/2001 (data podpisania)
Luksemburg: 20/09/2001(data podpisania)
Niemcy: 20/07/2000 (data podpisania)
Portugalia: 16/02/2000 (data podpisania)
Szwecja: 15/10/2001 (data podpisania)
Wielka Brytania: 07/03/2001
Włochy: 13/01/2000 (data podpisania)
09/01/2003
Dz.U. Nr 44 poz.374
z dnia 14.03.2003
Konwencja w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych

Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft signed at Tokyo on 14 September 1963

Austria: 07/02/1974
Belgia: 06/08/1970
Dania: 17/01/1967
Finlandia: 02/04/1971
Francja: 11/09/1970
Grecja: 31/05/1971
Hiszpania: 01/10/1969
Holandia: 14/11/1969
Irlandia: 14/11/1975
Luksemburg: 21/09/1972
Niemcy: 16/12/1969
Portugalia: 25/11/1964
Szwecja: 17/01/1967
Wielka Brytania: 2/11/1968
Włochy: 18/10/1978
19/03/1971

Dz.U.71.15.147
Konwencja o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi

Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at the Hague on 16 December 1970

Austria: 11/01/1974
Belgia: 24/08/1973
Dania: 17/10/1972
Finlandia: 15/12/1971
Francja: 18/09/1972
Grecja: 20/09/1973
Hiszpania: 30/10/1972
Holandia: 27/08/1973
Irlandia: 24/11/1975
Luksemburg: 22/11/1978
Niemcy: 11/10/1974
Portugalia: 27/11/1972
Szwecja: 07/07/1971
Wielka Brytania: 22/12/1971
Włochy: 19/02/1974
21/03/1972

Dz.U.72.25.181
Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego

Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971

Austria: 11/02/1974
Belgia: 13/08/1976
Dania: 06/09/1991
Finlandia: 13/07/1973
Francja: 30/06/1976
Grecja: 15/10/1974
Hiszpania: 30/10/1972
Holandia: 27/08/1973
Irlandia: 12/10/1976
Luksemburg: 18/05/1982
Niemcy: 03/02/1978
Portugalia: 15/01/1973
Szwecja: 10/07/1973
Wielka Brytania: 25/10/1973
Włochy: 19/02/1974
28/01/1975

Dz.U.76.8.37
Konwencja o ochronie fizycznej materiałów jądrowych

Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, signed at Vienna on 3 March 1980

Austria: 22/12/1988
Belgia: 06/09/1991
Dania: 06/09/1991
Finlandia: 22/09/1989
Francja: 06/09/1991
Grecja: 06/09/1991
Hiszpania: 06/09/1991
Holandia: 06/09/1991
Irlandia: 06/09/1991
Luksemburg: 06/09/1991
Niemcy: 06/09/1991
Portugalia: 06/09/1991
Szwecja: 01/08/1980
Wielka Brytania: 06/09/1991
Włochy: 06/09/1991
05/10/1983

Dz.U.89.17.93
Protokół uzupełniający Konwencję o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego

Protocol on the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 24 February 1988

Austria: 28/12/1989
Belgia: 20/04/1999
Dania: 23/11/1989
Finlandia: 03/04/1998
Francja: 06/09/1989
Grecja: 25/04/1991
Hiszpania: 08/05/1991
Holandia: 11/07/1995
Irlandia: 26/07/1991
Luksemburg: 18/05/1989 (data podpisania)
Niemcy: 25/04/1994
Portugalia: 24/02/1988 (data podpisania)
Szwecja: 26/07/1990
Wielka Brytania: 15/11/1990
Włochy: 13/03/1990
24/02/1988 (data podpisania)
Konwencja w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej

Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation, done at Rome on 10 March 1988

Austria: tak2
Belgia: -
Dania: tak
Finlandia: tak
Francja: tak
Grecja: tak
Hiszpania: tak
Holandia: tak
Irlandia: -
Luksemburg: -
Niemcy: tak
Portugalia: tak
Szwecja: tak
Wielka Brytania: tak
Włochy: tak
25/06/1991

Dz.U.94.129.635
Protokół w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu stałych platform umieszczonych na szelfie kontynentalnym

Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf, done at Rome on 10 March 1988

Austria: tak3
Belgia: -
Dania: tak
Finlandia: tak
Francja: tak
Grecja: tak
Hiszpania: tak
Holandia: tak
Irlandia: -
Luksemburg: -
Niemcy: tak
Portugalia: tak
Szwecja: tak
Wielka Brytania: tak
Włochy: tak
01/03/1992

Dz.U.02.22.211
Konwencja o oznaczeniach materiałów wybuchowych w celu ich wykrycia

Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection, signed at Montreal on 1 March 1991

Austria: 31/05/1999
Belgia: 01/03/1991
Dania: 05/10/1998
Finlandia: 25/03/1993 (data podpisania)
Francja: 21/05/1997
Grecja: 30/10/1995
Hiszpania: 31/05/1994
Holandia: 04/05/1998
Irlandia: -
Luksemburg: -
Niemcy: 17/12/1998
Portugalia: -
Szwecja: 13/11/1992 (data podpisania)
Wielka Brytania: 28/04/1997
Włochy: -
-
Europejska Konwencja o zwalczaniu terroryzmu

European Convention on the Suppression of Terrorism, concluded at Strasbourg on 27 January 1977

Austria: 11/08/1977
Belgia: 31/10/1985
Dania: 27/06/1978
Finlandia: 09/02/1990
Francja: 21/09/1987
Grecja: 04/08/1988
Hiszpania: 20/05/1980
Holandia: 18/04/1985
Irlandia: 21/02/1989
Luksemburg: 11/09/1981
Niemcy: 03/05/1978
Portugalia: 14/12/1981
Szwecja: 15/09/1977
Wielka Brytania: 24/07/1978
Włochy: 28/02/1986
30/01/1996

Dz.U.96.117.557

1 Konwencja otwarta do podpisu w siedzibie Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku od 10.01.2000 do 31.12.2001

2 Zaznaczono państwa, które przystąpiły do Konwencji, ze względu na brak danych dotyczących daty przystąpieniea

3 Zaznaczono państwa, które podpisały Protokół do Konwencji, ze względu na brak danych dotyczących daty podpisania

O dokumencie