Legenda

Akty prawne UE Tłumaczenie Uwagi
31999Y0123(01) - numer CELEX

Action Plan of the Council and the Commission on how best to implement the provisions of the Treaty of Amsterdam on an area of freedom, security and justice - tytuł dokumentu w języku angielskim

OJ C 19, 23/01/1999 p.0001-0015 - publikacja w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich
Plan Działania Rady i Komisji w sprawie sposobu najlepszej realizacji postanowień Traktatu Amsterdamskiego w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości - odsyłacz do polskiej wersji językowej*  

 

* rodzaje tłumaczeń:

  1. Tłumaczenie robocze - przed weryfikacją w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej
  2. Tłumaczenie zweryfikowane - po weryfikacji w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej
  3. Tłumaczenie sfinalizowane - po weryfikacji przez służby prawne Rady i Komisji Europejskiej
  4. Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich - oficjalne opublikowane tłumaczenie 
  5. Tłumaczenie z Dz.U. - oficjalne tłumaczenie z Dziennika Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
  6. Tłumacznie z opracowania Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości „Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie” pod redakcją prof. Eleonory Zielińskiej
Pusta rubryka oznacza brak dostępnego tłumaczenia

O dokumencie