Rada Europy

Aktualności

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało do MS informację o możliwości udzielenia polskiej pomocy doradczo-eksperckiej dla Republiki Mołdowy w ramach trzech inicjatyw przedłożonych przez organizacje międzynarodowe oraz rząd mołdawski.
W zakresie właściwości resortu sprawiedliwości pozostaje inicjatywa Rady Europy, finansowana ze środków Komisji Europejskiej, tj. „Pakiet Demokratyczny dla Mołdowy”. Sekretariat Rady Europy oczekuje na oferty zaangażowania się ze strony polskich ekspertów (oraz ewentualnego finansowania) w zakresie funkcjonowania m.in. ministerstwa sprawiedliwości oraz prokuratury.
Rozpoczęcie niniejszej inicjatywy planowane jest na początek 2010 roku i dlatego też resort spraw zagranicznych zwraca się z prośbą o przedstawienie ewentualnych kandydatur na ekspertów (wraz z życiorysem i referencjami) w terminie do 6 stycznia 2010 r.
W związku z powyższym ewentualne zgłoszenia powinny zostać przesłane do Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego do dnia 5 stycznia 2010 roku i powinny zawierać następujące informacje i dokumenty:

 

O dokumencie

Rada Europy

 

 

O dokumencie