Rok 2010

BDG-II-3820-27/10

2010-07-22

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Ministerstwa Sprawiedliwości (w tym środków transportu)

więcej

BDG-II-3820-22/10

2010-07-21

Dostawa wyposażenia i oprogramowania do rozbudowy macierzy Clariion CX3-40, przełącznika Cisco MDS 9506 i systemu backup.

więcej

BDG-II-3820-19/10

2010-07-12

Usługi telefoniczne w ruchu wychodzącym i przychodzącym dotyczące central obsługujących budynki Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Czerniakowskiej 100 i Chopina 1

więcej

BDG-II-3820-26/10

2010-07-08

Opracowanie edytorskie i zamieszczenie w płatnym dzienniku ogólnopolskim na stronach redakcyjnych w grzbiecie głównym 22 edycji tekstów promocyjnych dla potrzeb projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu...

więcej

BDG-II-3820-18/10

2010-06-30

Dostawa 11 sztuk serwerów

więcej
1  ...  4 5 6 7 8 9 10 11 12  ...  13