Rok 2010

BDG-II-3820-15/10

2010-06-25

Dostawa urządzeń bezpieczeństwa i sprzętu sieciowego

więcej

BDG-II-3824-2/10

2010-06-18

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na usługę modernizacji strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Zamówienie realizowane w ramach zadania nr 6: "Modernizacja strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości" w projekcie "Ułatwianie dostępu...

więcej

BDG-II-3820-21/10

2010-06-01

Zakup usług doradczych oraz wsparcia merytorycznego, technicznego przy realizacji przedsięwzięcia Budowa systemu usług elektronicznych MS w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

więcej

BDG-II-3824-3/10

2010-05-27

Opracowanie polityki bezpieczeństwa zgodnej z wymogami PN-ISO/IEC 27001, wdrożenie rzeczowej polityki w środowisku Zamawiającego (wsparcie w procesie wdrożenia) i edukacja użytkowników w ramach ich odpowiedzialności za rozwijanie i wykonywanie Polityk na różnych poziomach...

więcej

BDG-II-3820-16/10

2010-05-26

Konserwacja systemów zabezpieczeń w obiektach Ministerstwa Sprawiedliwości

więcej
1  ...  5 6 7 8 9 10 11 12 13  ...  13