Rok 2010

BDG-II-3824-2/10

2010-06-18

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na usługę modernizacji strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
Zamówienie realizowane w ramach zadania nr 6: "Modernizacja strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości" w projekcie "Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości" realizowanym w ramach Priorytetu V "Dobre rządzenie" Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki 2007-2013".

powrót do listy aktualności

O dokumencie