Rok 2010

BDG-II-3820-10/10

2010-05-19

Organizacja i przeprowadzenie 16 szkoleń o charakterze zamkniętym dla 240 pracowników punktów obsługi interesantów w sądach z zakresu obsługi interesantów oraz asertywnej komunikacji wobec interesantów (tj. osób kierujących się do jednostek sądownictwa powszechnego)....

więcej

BDG-II-3820-20/10

2010-05-18

Zakup paliw płynnych dla środków transportu obsługujących Ministerstwo Sprawiedliwości w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych na okres 24 miesięcy

więcej

BDG-II-3820-9/10

2010-05-17

Zakup i dostawa licencji na oprogramowanie IBM

więcej

BDG-II-3820-14/10

2010-05-11

Dostawa zestawów sprzętu komputerowego

więcej

BDG-II-3820-17/10

2010-05-05

Wykonanie i dostawa materiałów promujących wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektów realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości” w Priorytecie V „Dobre Rządzenie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

więcej
1  ...  6 7 8 9 10 11 12 13  ...  13