Rok 2010

BDG-II-3820-6/10

2010-03-22

Wykonywanie serwisu aplikacji użytkowych systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego

więcej

BDG-II-3820-07/10

2010-03-15

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości w obrocie krajowym i zagranicznym o masie przesyłek powyżej 50 gram

więcej

BDG-II-3824-1/10

2010-03-12

Dostawa papierów kserograficznych A4 i A5 oraz papieru ciągłego – składanki komputerowej „koperty utajnione”

więcej

BDG-II-3820-34/09

2010-03-03

Wynajem powierzchni reklamowych dla billboardów, ich druk, dystrybucja oraz monitoring ekspozycji i badanie skuteczności kampanii na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach karnych.

więcej

BDG-II-3820-2/10

2010-03-03

Odnowienie licencji oprogramowania Symantec na okres 3 lat

więcej
1  ...  8 9 10 11 12 13  ...  13