Rok 2010

BDG-II-381-1/10

2010-05-05

Konkurs na opracowanie koncepcji budowy i wdrożenia systemu informatycznego rachunkowości i systemu zarządzania kadrami w sądach powszechnych i Ministerstwie Sprawiedliwości.

więcej

BDG-II-3820-01/10

2010-04-26

Ochrona obiektów Ministerstwa Sprawiedliwości

więcej

BDG-II-3820-12/10

2010-04-21

Modernizacja systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego.

więcej

BDG-II-3820-40/09

2010-04-06

Przygotowanie do druku, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów oraz praw osób pokrzywdzonych przestępstwem.

więcej

BDG-II-3820-5/10

2010-03-23

Przygotowanie do druku, wydruk i dystrybucja broszur „Będę świadkiem w sądzie”. Zadanie realizowane wramach projektu „Ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” (Priorytet V Dobre rządzenie ProgramuOperacyjnego „Kapitał Ludzki 2007–2013”) współfinansowanego przez Unię...

więcej
1  ...  7 8 9 10 11 12 13  ...  13