Rok 2010

BDG-II-3820-5/10

2010-03-23

Przygotowanie do druku, wydruk i dystrybucja broszur „Będę świadkiem w sądzie”. Zadanie realizowane wramach projektu „Ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” (Priorytet V Dobre rządzenie ProgramuOperacyjnego „Kapitał Ludzki 2007–2013”) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu (liczba pobrań: 938)

powrót do listy aktualności

O dokumencie