Rok 2010

BDG-II-381-1/10

2010-05-05

Konkurs na opracowanie koncepcji budowy i wdrożenia systemu informatycznego rachunkowości i systemu zarządzania kadrami w sądach powszechnych i Ministerstwie Sprawiedliwości.
Konkurs realizowany jest w ramach Zadania 1 „Opracowanie jednolitych zasad rachunkowości dla sądów; wdrożenie systemu informatycznego rachunkowości i systemu zarządzania kadrami w sądach” Projektu 4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zwiększenie efektywności realizacji zadań przez jednostki wymiaru sprawiedliwości”,
Działanie 5.3 „Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej” na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z dnia 2 lipca 2009 nr POKL.05.03.00-00-005/08
Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

powrót do listy aktualności

O dokumencie