Rok 2010

BDG-II-3820-33/10

2010-10-07

Dostawa 2 sztuk routerów

więcej

BDG-II-3820-38/10

2010-10-07

Zakup usługi transmisji danych dla obsługi teletransmisyjnej 105 lokalizacji obsługujących system Nowej Księgi Wieczystej, realizowany w oparciu o łącza transmisji danych w sieci transmisyjnej wykonawcy, pomiędzy centralnymi węzłami teletransmisyjnymi zamawiającego a...

więcej

BDG-II-3820-41/10

2010-09-28

Dostawa urządzeń bezpieczeństwa

więcej

BDG–II–3824–5/10

2010-09-27

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: "Dostawę papieru kserograficznego formatu A-4"

więcej

BDG-II-3820-29/10

2010-09-22

Dostawa sprzętu komputerowego.

więcej
1  ...  2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  13