Rok 2010

BDG-II-3820-31/10

2010-11-10

Wykonywanie usługi tłumaczenia przysięgłego pisemnego na język polski dokumentów o skazaniu obywateli polskich przez sądy państw obcych, a także informacje o wykonaniu/zamianie kary lub zatarciu skazania nadesłane przez rejestry karne państw obcych

więcej

BDG-II-3820-35/10

2010-11-05

Usługę wykonywania przeglądów i konserwacji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11 oraz instalacji klimatyzacyjnej w budynkach przy ul. Chopina 1 i ul. Zwycięzców 34 w Warszawie.

więcej

BDG-II-3820-48/10

2010-11-04

Dostawa bonów towarowych

więcej

BDG-II-3820-46/10

2010-10-28

Opracowanie i wdrożenie rozwiązań dotyczących kompetencji i oceny kadry kierowniczej Ministerstwa Sprawiedliwości.

więcej

BDG-II-3821-03/10

2010-10-22

Rozbudowa zasobów mocy obliczeniowej i pamięci masowej Podstawowego i Zapasowego Ośrodka Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości na potrzeby systemów cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych.

więcej
1  ...  1 2 3 4 5 6 7  ...  13