Rok 2010

BDG-II-3820-31/10

2010-11-10

Wykonywanie usługi tłumaczenia przysięgłego pisemnego na język polski dokumentów o skazaniu obywateli polskich przez sądy państw obcych, a także informacje o wykonaniu/zamianie kary lub zatarciu skazania nadesłane przez rejestry karne państw obcych

powrót do listy aktualności

O dokumencie