Rok 2010

BDG-II-3820-37/10

2010-10-22

Usługi odbioru i wywozu nieczystości stałych z posesji Ministerstwa Sprawiedliwości mieszczących się na terenie Warszawy

więcej

BDG-II-3820-40/10

2010-10-20

Dostawa w roku 2011 prasy polskiej i czasopism fachowych dla potrzeb kierownictwa resortu i komórek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości

więcej

BDG-II-3821-02/10

2010-10-15

Dostawa, instalacja i uruchomienie wyposażenia serwerowego dwóch Ośrodków Zarządzania Informacją OZI na potrzeby przechowywania i zarządzania elektronicznymi protokołami z przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych.

więcej

BDG-II-3820-42/10

2010-10-14

Świadczenie usług monitoringu mediów: prasy lokalnej i ogólnopolskiej oraz audycji radiowych i telewizyjnych w okresie 12 miesięcy

więcej

BDG-II-3820-36/10

2010-10-14

Dostawa bonów towarowych

więcej
1  ...  1 2 3 4 5 6 7 8  ...  13