Rok 2010

BDG-II-3820-17/10

2010-05-05

Wykonanie i dostawa materiałów promujących wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektów realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości” w Priorytecie V „Dobre Rządzenie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

powrót do listy aktualności

O dokumencie