Rok 2010

BDG-II-3820-10/10

2010-05-19

Organizacja i przeprowadzenie 16 szkoleń o charakterze zamkniętym dla 240 pracowników punktów obsługi interesantów w sądach z zakresu obsługi interesantów oraz asertywnej komunikacji wobec interesantów (tj. osób kierujących się do jednostek sądownictwa powszechnego). Projekt „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” Priorytet V „Dobre rządzenie” Program Operacyjny „Kapitał Ludzki 2007-2013”, zadanie 4 „Rozwój sieci punktów obsługi interesantów”

Pliki

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu (liczba pobrań: 779)

powrót do listy aktualności

O dokumencie