Rok 2010

BDG-II-3820-15/10

2010-06-25

Przedmiot zamówienia:
Dostawa urządzeń bezpieczeństwa i sprzętu sieciowego

Dla części I, II przedmiotu zamówienia:

Dla części I przedmiotu zamówienia:

 

Dla części II przedmiotu zamówienia:

 

Jednocześnie Zamawiający uprzejmie informuje, że treść pisma Zamawiającego z dnia 01.07.2010r. do Wykonawców wraz z załącznikami jest nieaktualna.

 

UWAGA ZAMAWIAJĄCEGO:


Dotyczy części I przedmiotu zamówienia (urządzenia bezpieczeństwa):
Dotyczy części II przedmiotu zamówienia (przełączniki sieciowe):

Jednocześnie, Zamawiający uprzejmie wyjaśnia, że

nie wymaga złożenia wraz z ofertą Załącznika nr 1 do SIWZ - „Wzór Umowy”

- wspólnego dla części I, II przedmiotu zamówienia, zwanego dalej „Wzorem Umowy”.

 

W związku z powyższym, Zamawiający uprzejmie prosi Wykonawców o

nieskładnie Wzoru Umowy wraz z ofertą.

powrót do listy aktualności

O dokumencie