Rok 2010

BDG-II-3820-26/10

2010-07-08

Opracowanie edytorskie i zamieszczenie w płatnym dzienniku ogólnopolskim na stronach redakcyjnych w grzbiecie głównym 22 edycji tekstów promocyjnych dla potrzeb projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu V „Dobre rządzenie” Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007 – 2013.

powrót do listy aktualności

O dokumencie