Rok 2010

BDG-II-3820-19/10

2010-07-12

Usługi telefoniczne w ruchu wychodzącym i przychodzącym dotyczące central obsługujących budynki Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Czerniakowskiej 100 i Chopina 1

Pliki

10028_oglosz.pdf (liczba pobrań: 781)

Ogłoszenie o zamówieniu

10028_siwz.pdf (liczba pobrań: 789)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

10028_siwz_zal1.pdf (liczba pobrań: 752)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

10028_siwz_zal2.pdf (liczba pobrań: 789)

Załącznik nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy

10028_siwz_zal3.pdf (liczba pobrań: 710)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oferta

10028_siwz_zal4.pdf (liczba pobrań: 702)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

10028_siwz_zal5.pdf (liczba pobrań: 737)

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

10028_siwz_zal6.pdf (liczba pobrań: 734)

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dla osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

10028_odpowiedzi.pdf (liczba pobrań: 829)

Pytania i odpowiedzi z dnia 15.07.2010 r.

10028_odpowiedzi2.pdf (liczba pobrań: 766)

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 16.07.2010 r.

10028_odpowiedzi3.pdf (liczba pobrań: 776)

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 21.07.2010 r.

10028_siwz_zal2_modyfikacja.pdf (liczba pobrań: 891)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy - zmodyfikowany (dnia 21.07.2010 r.)

10028_wybor.pdf (liczba pobrań: 751)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.08.2010 r.

powrót do listy aktualności

O dokumencie