Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001

Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych

 
UWAGA: W związku z brakiem danych dotyczących nowych Państw Członkowskich w poniższej wersji Rozporządzenia tj. opublikowanej w specjalnym wydaniu polskim Dziennika Urzędowego, Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia pełny dokument tj. zawierający dane dotyczące wszystkich Państw Członkowskich oraz dokument odnoszący się do art. 69 Rozporządzenia tj. umów dwustronnych obowiązujących m.in. Rzeczpospolitą Polską.

Informacje zawarte w wymienionych dokumentach opublikowane są w Załączniku 1 do Dziennika Ustaw Nr 90 poz. 864 z dnia 30 kwietnia 2004 r.
 

 

O dokumencie