Rok 2014

BOF-II-3710-11/14

2014-06-20

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego e-Płatności, realizowanego w ramach projektu „Wprowadzenie e-usług w resorcie sprawiedliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej  na podstawie umowy z dnia 9 stycznia 2012 r. Nr POKL.05.03.00-00-011/11-00

Pliki

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu (liczba pobrań: 1039)

SIWZ SIWZ (liczba pobrań: 1537)

powrót do listy aktualności

O dokumencie