Rok 2014

BOF-II-3710-38/14

2014-07-03

Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych.

więcej

BOF-II-3710-36/14

2014-06-25

Dostawa licencji i usług wsparcia oprogramowania aplikacyjnego dla systemów informatycznych: Elektroniczna Księga Wieczysta, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru.

więcej

BOF-II-3710-37/14

2014-06-24

Dostawa materiałów promocyjnych.

więcej

BOF-II-3710-30/14

2014-06-20

Dostawa licencji na oprogramowanie bazodanowe na potrzeby systemów PESEL-SAD, ZSRK, KRS oraz SIM wraz z oprogramowaniem narzędziowym analizy zmian w SAP.

więcej

BOF-II-3710-11/14

2014-06-20

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego e-Płatności, realizowanego w ramach projektu „Wprowadzenie e-usług w resorcie sprawiedliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, działanie 5.3 Wsparcie na...

więcej
1  ...  5 6 7 8 9 10 11 12 13  ...  15