Rok 2014

BOF-II-3710-70/14

2014-12-31

Budowa, wydzierżawienie kanalizacji i zestawienie łączy światłowodowych celem zapewnienia usługi autonomicznej transmisji danych pomiędzy Ośrodkami Przetwarzania Danych i lokalizacjami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Centralnego Zarządu Służby Więziennej

więcej

BOF-II-3710-42/14

2014-12-30

Ochrona fizyczna obiektów Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie.

więcej

BOF-II-3710-65/14

2014-12-30

Integracja systemów Workflow z Zintegrowanym Systemem Rachunkowości i Kadr (ZSRK) za pośrednictwem szyny danych SAP PI

więcej

BA-F-3710-7/15 (BOF-II-3710-22/14)

2014-12-19

Wsparcie administratorów BASIS-ZSRK.

więcej

BOF-II-3710-68/14

2014-12-16

Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla minimum 5 000 osób w ramach projektu"Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego" (NMF no 7, obszar programowy nr 32 – Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji...

więcej
1 2 3 4 5  ...  15