Rok 2014

BOF-II-3710-66/14

2014-11-26

Dostawa licencji na oprogramowanie SQL.

więcej

BOF-II-3710-61/14

2014-10-17

Zakup i dostawę licencji wraz z wdrożeniem oprogramowania IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms XDR for Linux Processor Value Unit oraz świadczenie opieki serwisowej nad instancjami bazy PostgreSQL – na 3 lata.

więcej

BOF-II-3710-64/14

2014-10-17

„Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie z istniejącą infrastrukturą przełączników sieciowych sieci SAN (wraz z autoryzowanym szkoleniem w postaci voucherów dla 4 osób) oraz modułów optycznych XFP”

więcej

BA-F-3710-17/15 (BOF-II-3710-62/14)

2014-10-17

Zakup oprogramowania do testowania wraz z wytworzeniem metodyk do wytwarzania i testowania systemów informatycznych.

więcej

BOF-II-3710-43/14

2014-10-17

Świadczenie usług wsparcia eksperckiego dla Projektu o nazwie zaprojektowanie, implementacja i wdrożenie systemu informatycznego Centralny System Sądowy (CaSuS).

więcej
1  ...  1 2 3 4 5 6  ...  15