Rok 2014

BOF-II-3710-63/14

2014-10-17

Dostawy i wymiany materiałów eksploatacyjnych i części zużywających się oraz obsługę serwisową (w tym konserwacje) umożliwiające poprawną, ciągłą pracę 116 szt. kopiarek będących w posiadaniu Ministerstwa Sprawiedliwości.

więcej

BA-F-II-3710-18/15 (BOF-II-3710-55/14)

2014-10-17

Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych.

więcej

BOF-II-3710-48/14

2014-10-15

Organizacja i kompleksowa obsługa 3 konferencji, 22 warsztatów problemowych wraz z obsługą merytoryczną warsztatów oraz działań o charakterze informacyjnym i promocyjnym w ramach projektu „Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie).

więcej

BOF-II-3710-59/14

2014-10-14

Dostawa i wdrożenie systemu Centralnego Archiwum Protokołów Elektronicznych (CAPE) oraz świadczenie usług gwarancyjnych dla Systemu.

więcej

BOF-II-3710-54/14

2014-10-14

Przygotowanie projektów graficznych oraz wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych oraz ich kolportaż lub dostawa do Ministerstwa Sprawiedliwości.

więcej
1  ...  1 2 3 4 5 6 7  ...  15