Rok 2014

BOF-II-3710-59/14

2014-10-14

Dostawa i wdrożenie systemu Centralnego Archiwum Protokołów Elektronicznych (CAPE) oraz świadczenie usług gwarancyjnych dla Systemu.

Uwaga Zamawiającego:
Zamawiający uprzejmie informuje i wyjaśnia, że nie wymaga złożenia wraz z ofertą niżej wymienionego Załącznika wraz z załącznikami:

  • Załącznik nr 1 do SIWZ - „Wzór Umowy” wraz z załącznikami

W związku z powyższym, Zamawiający uprzejmie prosi wszystkich Wykonawców o nieskładanie wraz z ofertą wyżej wymienionego Załącznika wraz z załącznikami.

Pliki

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu (liczba pobrań: 1128)

SIWZ SIWZ (liczba pobrań: 1634)

powrót do listy aktualności

O dokumencie