Rok 2014

BOF-II-3710-65/14

2014-12-30

Integracja systemów Workflow z Zintegrowanym Systemem Rachunkowości i Kadr (ZSRK) za pośrednictwem szyny danych SAP PI

Pliki

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu (liczba pobrań: 890)

SIWZ SIWZ (liczba pobrań: 1206)

powrót do listy aktualności

O dokumencie