Rok 2014

BOF-II-3710-70/14

2014-12-31

Budowa, wydzierżawienie kanalizacji i zestawienie łączy światłowodowych celem zapewnienia usługi autonomicznej transmisji danych pomiędzy Ośrodkami Przetwarzania Danych i lokalizacjami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Uwaga Zamawiającego:

Zamawiający uprzejmie informuje i wyjaśnia, że nie wymaga złożenia wraz z ofertą niżej wymienionego Załącznika:

  1. Załącznik nr 1.1 do SIWZ - Wzór Umowy;
  2. Załącznik nr. 1.1 do SIWZ - Szczegółowe Warunki Wykonywania Usługi Utrzymaniowej;
  3. Załącznik nr 1.3 do SIWZ - Wzór protokołu odbioru;
  4. Załącznik nr 1.4 do SIWZ - Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych, właściwości  funkcjonalno-użytkowych, minimalnych parametrów oraz zakresu pomiarów końcowych kabli światłowodowych użytych do budowy ringu światłowodowego.
 
W związku z powyższym, Zamawiający uprzejmie prosi wszystkich Wykonawców o nieskładanie wraz z ofertą wyżej wymienionego Załącznika.

 

powrót do listy aktualności

O dokumencie