Rok 2014

BOF-II-3710-37/14

2014-06-24

Dostawa materiałów promocyjnych.

Uwaga Zamawiającego:
Zamawiający uprzejmie informuje i wyjaśnia, że nie wymaga złożenia wraz z ofertą żadnego Załącznika z niżej wymienionych Załączników:

  • Załącznik nr 1 do SIWZ - „Wzór Umowy”
  • Załącznik nr 1 do Umowy - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”
  • Załącznik nr 2 do Umowy - „Protokół odbioru częściowego”
  • Załącznik nr 3 do Umowy - „Protokół odbioru końcowego”
  • Załącznik nr 4 do Umowy - „Kopia formularza ofertowego Wykonawcy”

W związku z powyższym, Zamawiający uprzejmie prosi wszystkich Wykonawców o nieskładanie wraz z ofertą żadnego Załącznika z wyżej wymienionych Załączników.

Pliki

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu (liczba pobrań: 518)

SIWZ SIWZ (liczba pobrań: 541)

(Załącznik nr 2 do Umowy - „Protokół odbioru częściowego”, Załącznik nr 3 do Umowy - „Protokół odbioru końcowego” oraz Załącznik nr 4 do Umowy - „Kopia formularza ofertowego Wykonawcy”)

powrót do listy aktualności

O dokumencie