Rok 2014

BOF-II-3710-3/14

2014-03-05

Kompleksowe zorganizowanie praktyk zawodowych dla 20 nieletnich z ZDN w całej Polsce.

więcej

BOF-II-3710-9/14

2014-03-04

Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla 816 osób w wieku od 15 do 21 lat, przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich rozmieszczonych na terenie całego kraju.

więcej

BOF-II-3710-2/14

2014-02-28

Usługa konferencyjna, restauracyjna, hotelowa, transportowa oraz przewodnicka na potrzeby dwóch szkoleń obronnych: dla dyrektorów zakładów dla nieletnich oraz dla inspektorów do spraw obronnych w sądach apelacyjnych i w sądach okręgowych

więcej

BOF-II-3710-8/14

2014-02-17

Dostawa narzędzi / urządzeń do placówek dla nieletnich

więcej

BOF-II-3710-7/14

2014-02-13

Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni gastronomicznych do placówek dla nieletnich.

więcej
1  ...  9 10 11 12 13 14 15  ...  15