Rok 2014

BOF-II-3710-23/13

2014-06-18

Świadczenie pomocy prawnej dla Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

więcej

BOF-II-3710-34/14

2014-06-17

Druk i dystrybucja podręcznika z wiadomościami prezentowanymi podczas szkoleń (wersja papierowa i multimedialna).

więcej

BOF-II-3710-35/14

2014-06-09

Dostawa licencji na oprogramowanie dla Elektronicznej Księgi Wieczystej.

więcej

BOF-II-3710-19/14

2014-06-09

Usługa konferencyjna, restauracyjna, hotelowa, transportowa oraz przewodnicka na potrzeby szkolenia kadry kierowniczej sądów powszechnych apelacji katowickiej i pracowników którym powierzono wykonywanie zadań obronnych.

więcej

BOF-II-3710-27/14

2014-05-30

Kompleksowe zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji branżowej wraz z wizytą w zdn.

więcej
1  ...  6 7 8 9 10 11 12 13 14  ...  15