Rok 2014

BOF-II-3710-77/13

2014-02-11

Zakup usługi wsparcia w utrzymaniu rozwoju i szkolenia dla Systemu Informatycznego SAD.PESEL, NOE-SAD.

więcej

BOF-II-3710-4/14

2014-02-08

Usługa transmisji danych

więcej

BOF-II-3710-70/13

2014-02-03

Opracowanie studium wykonalności projektu „Informatyczne centra archiwalne”.

więcej

BOF-II-3710-1/14

2014-01-31

Usługa opracowania graficznego i edytorskiego, składu oraz publikacji tekstów promocyjnych i artykułów sponsorowanych

więcej

BOF-II-3710-80/13

2014-01-23

Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni krawieckich do placówek dla nieletnich.

więcej
1  ...  10 11 12 13 14 15  ...  15