Rok 2014

BOF-II-3710-38/14

2014-07-03

Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych.

Uwaga Zamawiającego:
Zamawiający uprzejmie informuje i wyjaśnia, że nie wymaga złożenia wraz z ofertą żadnego Załącznika z niżej wymienionych Załączników: 

  1. Załącznik nr 1 do SIWZ - „Wzór Umowy”
  2. Załącznik nr 1 do Umowy - „Opis przedmiotu zamówienia”
  3. Załącznik nr 2 do Umowy - „Lista dystrybucyjna”
  4. Załącznik nr 3 do Umowy - „Harmonogram etapów realizacji przedmiotu umowy”
  5. Załącznik nr 4 do Umowy - „Protokół odbioru ilościowego”
  6. Załącznik nr 5 do Umowy - „Protokół odbioru systemu”
  7. Załącznik nr 6 do Umowy - „Wykaz Płatników”
  8. Załącznik nr 7 do Umowy - „Protokół odbioru końcowego”
  9. Załącznik nr 8 do Umowy - „Raport z wykonania projektów technicznych”
  10. Załącznik nr 9 do Umowy - „Protokół odbioru szkolenia”

W związku z powyższym, Zamawiający uprzejmie prosi wszystkich Wykonawców o nieskładanie wraz z ofertą żadnego Załącznika z wyżej wymienionych Załączników.

Pliki

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu (liczba pobrań: 820)

SIWZ SIWZ (liczba pobrań: 1119)

powrót do listy aktualności

O dokumencie