Rok 2014

BOF-II-3710-36/14

2014-06-25

Dostawa licencji i usług wsparcia oprogramowania aplikacyjnego dla systemów informatycznych: Elektroniczna Księga Wieczysta, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru.

Uwaga Zamawiającego:
Zamawiający uprzejmie informuje i wyjaśnia, że nie wymaga złożenia wraz z ofertą żadnego Załącznika z niżej wymienionych Załączników:

  • Załącznik nr 1 do SIWZ - „Wzór Umowy” 
  • Załącznik nr 1 do Umowy - „Protokół odbioru” 
  • Załącznik nr 2 do Umowy - „Wykaz płatników”

W związku z powyższym, Zamawiający uprzejmie prosi wszystkich Wykonawców o nieskładanie wraz z ofertą żadnego Załącznika z wyżej wymienionych Załączników.

powrót do listy aktualności

O dokumencie