Przegląd orzecznictwa

 

 

(Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

(Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

(Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

(Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

(Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

(Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

(Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

(Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

(Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

(Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

(Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

O dokumencie

Dokument ten, opublikowany w Kwartalniku Prawa Publicznego, został opracowany przez dr Elżbietę Hannę Morawską i mgr Katarzynę Gałkę z Katedry Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Ministerstwo Sprawiedliwości wyraża podziękowanie autorkom oraz prof. dr hab. Cezaremu Mikowi, Redaktorowi Naczelnemu Kwartalnika Prawa Publicznego, za wyrażenie zgody na udostępnienie tych materiałów do publikacji na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

O dokumencie