Podręczniki praw człowieka Rady Europy

Podręczniki, w sposób szczegółowy omawiające orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie praw chronionych w Artykule 6, Artykule 8 oraz Artykule 9 Konwencji, zostały przetłumaczone i wydane przez Radę Europy w ramach programu HELP (Human Rights Education for Legal Professional: www.help.ppa.coe.int).