Zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy mające na celu zapewnienie efektywności wdrażania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na poziomie krajowym i europejskim

O dokumencie