Rok 2009

BDG-II-3820-23/09

2009-11-18

Świadczenie usługi koordynowania realizacji zadania Spotkania edukacyjne dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości dla młodzieży szkół średnich i studentów - zadanie realizowane w ramach projektu Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości (Priorytet V Dobre rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

powrót do listy aktualności

O dokumencie